Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuetako Mapa 2018-2021. Aurretiko diagnostikoa

SIIS-Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuetako Mapa 2018-2021. Aurretiko diagnostikoa. Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia, 2018, 95 or.

Berriak

Laburpena

Hauexek dira txostenaren helburuak:  Gipuzkoako eta Gizarte-Zerbitzuek artatutako arloei eta kontingentziei buruzko premiak identifikatzea, eta haien azken urteotako bilakaera eta epe motzerako eta luzerako bilakaera-ikuspegiak; Arreta-sarean eta sareko zentroetan oinarrizko osagaiak ezartzen laguntzea: aurreko Gipuzkoako Gizarte-Zerbitzuetako Mapan planteatutako proposamen- eta gomendio-betekizunen analisi batean oinarritua, toki- nahiz lurralde-mailako zerbitzuen estaldura-mailak eta itxarote-zerrenden bilakaera kontuan hartuta, eta Gizarte-Zerbitzu gipuzkoarren sareko hobekuntza-arlo nagusiak aztertuta.

Zabaldu