RSS

RSS albisteak jaso nahi ditut

Gure webguneko informazio osoa jaso nahi al duzu sortzen den une berean?

Gure web-orriak aukera hori eskaintzen dizu edukia RSS formatuan argitaratuz.

RSS sistemari esker eguneratuta izango dituzu automatikoki zuretzat interesa duten web-guneetako edukiak. Era horretara, ezer berririk argitaratu ote dugun egiaztatzen aritu ordez, RSS irakurgailu bat instala dezakezu zure ordenagailuan (Really Simple Syndication esan nahi du eta postaren softwarearen antzekoa da) eta guk berriren bat dugunean jakinarazi egingo dizugu. Era horretara, berehala, gure web-guneko titular guztiak izango dituzu eta leiho bakarretik irakurri ahal izango dituzu, eta bertatik zu-zenean artikulu osora sartu ahal izango zara.

Nola harpidetu

Gure albisteak jaso nahi badituzu, klika ezazu jarraian eskaintzen dizugun estekaren gainean:

Katalogo

Araudia

Hemeroteka

Zerbitzuan

Gizarteratuz

Multimedia

Agenda

Bibliografiak

Zabaldu