Ikerketa

Ezagutzaren bidez aldaketa sustatzea

EguĂ­a-Careaga Fundazioa irabazi-asmorik gabeko entitate independentea da, SIIS-en bitartez eta "think tanks" anglosaxoi laboratogietan oinarrituta, gizarte ekintzetako politiken diseinua hobetzea, gizarte zerbitzuen antolaketa eta praktika profesionala bultzatzea ditu helburu.

Alcohol en Euskadi: patrones de consumo y consecuencias / Alkohola Euskal Autonomia Erkidegoan: kontsumo ereduak eta ondorioak

Alcohol en Euskadi: patrones de consumo y consecuencias / Alkohola Euskal Autonomia Erkidegoan: kontsumo ereduak eta ondorioak

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2009

Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica del sistema de servicios sociales en Gipuzkoa

Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica del sistema de servicios sociales en Gipuzkoa

Diputación Foral de Gipuzkoa, 2009
III Informe del Observatorio Social de Gipuzkoa

III Informe del Observatorio Social de Gipuzkoa

Diputación Foral de Gipuzkoa, 2008

II Mapa Foral de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2008-2012 / Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen II Foru Mapa 2008-2012

II Mapa Foral de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2008-2012 / Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen II Foru Mapa 2008-2012

Diputación Foral de Gipuzkoa, 2008

Atención sociosanitaria: una aproximación al marco conceptual y a los avances internacionales y autonómicos / Arreta soziosanitarioa: esparru kontzeptuala eta nazioarteko eta autonomietako aurrerapausoak. Hurbilketa

Atención sociosanitaria: una aproximación al marco conceptual y a los avances internacionales y autonómicos / Arreta soziosanitarioa: esparru kontzeptuala eta nazioarteko eta autonomietako aurrerapausoak. Hurbilketa

Ararteko, 2008

Euskadi y Drogas 2008 / Euskadi eta Drogak 2008

Euskadi y Drogas 2008 / Euskadi eta Drogak 2008

Observatorio Vasco de Drogodependencias, 2008

Estimación de la demanda de servicios residenciales para mayores en Usurbil 2008-2020

Estimación de la demanda de servicios residenciales para mayores en Usurbil 2008-2020

Ayuntamiento de Usurbil, 2008

Las políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven en la CAPV / Gazteentzako etxebizitza politika publikoak EAEn

Las políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven en la CAPV / Gazteentzako etxebizitza politika publikoak EAEn

Ararteko, 2007

Sexto informe sobre la situación de los servicios sociales en la CAPV. Años 2004 y 2005

Sexto informe sobre la situación de los servicios sociales en la CAPV. Años 2004 y 2005

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2007

Periodismo para todas las edades. Manual de Buena Práctica

Periodismo para todas las edades. Manual de Buena Práctica

Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006

Estudios sobre servicios sociales de atención primaria. Selección documental

Estudios sobre servicios sociales de atención primaria. Selección documental

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006

Euskadi y Drogas 2006 / Euskadi eta Drogak 2006

Euskadi y Drogas 2006 / Euskadi eta Drogak 2006

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2006

12 horrialdea erakusten 19 artean (227 ikerketa)

Zabaldu